Novinky

Archiv všech novinek


 Hledat  

Nalezeno 80 záznamů z celkového počtu 80, zobrazeny 61. - 70.

 1  2  3  4  5  6  [ 7 ]  8 

Začlenění České společnosti nemocniční epidemiologie a hygieny (SNEH) jako organizační složky ČLS JEP

Dosavadní Společnost nemocniční hygieny (SNH), občanské sdružení pracovníků ve zdravotnictví činných v oblasti nemocniční hygieny a epidemiologie, se stala součástí ČLS JEP jako Česká společnost nemocniční epidemiologie a hygieny (SNEH).

 
Pozvání na valnou hromadu Společnosti hygieny a komunitní medicíny ČLS JEP

Valná hromada Společnosti hygieny a komunitní medicíny ČLS JEP se koná dne 26.10.2010 v Lékařském domě.

 
Vyšlo 3. číslo časopisu HYGIENA

Vyšlo letošní 3. číslo našeho časopisu HYGIENA a stojí za přečtení od samého úvodníku.

 
Za MUDr. Janem Stránským

Ve věku nedožitých 82 let zemřel pan MUDr. Jan Stránský, dlouholetý okresní hygienik a ředitel Okresní hygienické stanice v Berouně.

 
Zdravotní fórum EU

Koncem června 2010 uspořádal direktorát zdraví a ochrany spotřebitelů v Bruselu EU OPEN HEALTH FORUM 2010.

 
Nový profesor hygieny

Prezident republiky Václav Klaus jmenoval profesorem hygieny doc. Ing. Zdeňka Fialu, CSc., dosavadního docenta na Ústavu hygieny a preventivního lékařství LF UK v Hradci Králové.

 
Specializační vzdělávání lékařů

Pracovní skupina předsednictva ČLS JEP připravila návrh na novelizaci vyhlášky č. 185/2009 Sb. o specializačním vzdělávání lékařů.

 
Duševní zdraví a vitalita

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR v oblasti Duševní zdraví, vitalita a kognitivní schopnosti vyznívá v posledních letech příznivě.

 
Výzva k přihlašování projektů

Pro letošní rok vyhlašuje MZ v rámci IOP, v kapitole služeb v oblasti veřejného zdraví, další výzvu k předkládání projektů, tentokrát zaměřených na primární i sekundární prevenci.

 
Integrovaný operační program EU

Integrovaný operační program (IOP) financuje řešení společných regionálních problémů v územním rozvoji, mj. i zlepšování infrastruktury pro oblast veřejného zdraví.

 
 

Staňte se naším členem!

 

Zaregistrujte se a staňte se naším novým členem. Získáte přístup k informacím z oblasti hygieny a komunitní medicíny.

Brožura členství SHKM PDF

Zobrazit

Časopis Hygiena

 

Číst