Členství

Stáhněte si stručné informace v brožuře PDF nebo úvodník Proč být členem odborné společnosti?

Členství v SHKM ČLS JEP

Členství ve Společnosti hygieny a komunitní medicíny ČLS JEP se řídí stanovamí, jednacím řádem a volebním řádem České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně - viz jejich úplné znění.

Členem se může stát každý lékař, vysokoškolák, či další pracovník ve zdravotnictví, který souhlasí se stanovami České lékařské společnosti JEP a posláním SHKM ČLS JEP a bude se podílet na jeho plnění. Členství vzniká schválením písemné přihlášky uchazeče o řádné členství výborem SHKM. Členský příspěvek je 530 Kč ročně a zahrnuje 4 dotovaná čísla časopisu HYGIENA - časopisu Společnosti hygieny a komunitní medicíny ČLS JEP a Slovenskej Spoločnosti hygienikov SLS.

Členství zahrnuje přístup ke všem plným textům aktuální elektronické verze a statistikám návštěvnosti klíčových článků časopisu HYGIENA. Oproti tištěné verzi navíc je k dispozici online např. rubrika Právní aktuality. Nový redakční systém vyhledává zadané výrazy současně v národním i evropském právu a v rejstříku podle data nabytí účinnosti. Online autorský rejstřík vede ke všem rubrikám časopisu HYGIENA i publikacím autorů v dalších mezinárodních časopisech.

 

Staňte se naším členem!

 

Zaregistrujte se a staňte se naším novým členem. Získáte přístup k informacím z oblasti hygieny a komunitní medicíny.

Brožura členství SHKM PDF

Zobrazit

Časopis Hygiena

 

Číst