Zápisy z výboru

Volební shromáždění a nový výbor

Volební shromáždění členů SHKM konané dne 11.12.2018 v sídle ČLS JEP v Praze zvolilo nový výbor a revizní komisi. Přinášíme zprávu o činnosti SHKM za uplynulé období 2014-2018 a o složení nového výboru i revizní komise, jak se zvolený výbor usnesl na svém prvním zasedání téhož dne a jak byly tyto zprávy připraveny pro zveřejnění v časopise Hygiena.


 

Staňte se naším členem!

 

Zaregistrujte se a staňte se naším novým členem. Získáte přístup k informacím z oblasti hygieny a komunitní medicíny.

Brožura členství SHKM PDF

Zobrazit

Časopis Hygiena

 

Číst