Společnost

Poslání

Společnost hygieny a komunitní medicíny (SHKM) České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) je dobrovolné sdružení lékařů, dalších vysokoškoláků a ostatních pracovníků ve zdravotnictví, jejichž odborným zájmem je hygiena a komunitní medicína, primární prevence, ochrana a podpora veřejného zdraví. SHKM je autorem Koncepce oboru hygiena a pečuje o její naplňování. K hlavním úkolům SHKM patří dohled nad odbornou výchovou v ochraně a podpoře zdraví a v hygienických oborech, podpora vědeckému rozvoji oborů hygieny a pořádání nebo garantování kongresů, konferencí a dalších odborných akcí. Oficiálním odborným periodikem SHKM je časopis HYGIENA. SHKM je samostatnou organizační složkou ČLS JEP, řídí se jejími stanovami, působí na území České republiky a jejím sídlem je Praha. [Brožura ke stažení - PDF]

 

Staňte se naším členem!

 

Zaregistrujte se a staňte se naším novým členem. Získáte přístup k informacím z oblasti hygieny a komunitní medicíny.

Brožura členství SHKM PDF

Zobrazit

Časopis Hygiena

 

Číst