Novinky

Specializační vzdělávání lékařů

Pracovní skupina předsednictva ČLS JEP připravila návrh na novelizaci vyhlášky č. 185/2009 Sb. o specializačním vzdělávání lékařů. Předsednictvo České lékařské společnosti J. E. Purkyně se opakovaně a intenzivně zabyvalo situací ve specializačním vzdělávání lékařů. Vzhledem k trvajícím diskusím v odborné veřejnosti vytvořilo pracovní skupinu (kolegové: M. Anděl, J. Blahoš, K. Cvachovec, V. Palička, J. Škrha), která připravila návrh základních odborných principů základních oborů i kmenů. Návrhu předcházela i jednání ČLS JEP s lékařskými fakultami a Českou lékařskou komorou. Na společném jednání předsedů všech odborných společností dne 19. dubna bylo po obsáhlé diskusi dosaženo konsensu pro připojený návrh.


 

Staňte se naším členem!

 

Zaregistrujte se a staňte se naším novým členem. Získáte přístup k informacím z oblasti hygieny a komunitní medicíny.

Brožura členství SHKM PDF

Zobrazit

Časopis Hygiena

 

Číst