Veřejnost

Zdravotně výchovné materiály - hygiena rukou

Čerpejte informace z časopisu HYGIENA


Legislativa

Aktualizovaný přehled platné legislativy v oboru hygieny, ochrany a podpory zdraví od roku 2009 přináší webová rubrika Právní aktuality časopisu HYGIENA, aktualizovaná ke dni 22.12.2023. Nový redakční systém nabízí kromě plných textů i snadné vyhledávání zadaných výrazů současně v národním i evropském právu nebo podle data nabytí účinnosti. Naše stránka Lékaři – Legislativa zachycuje i projednávání důležitých zdravotnických zákonů v českém i evropském parlamentu, včetně jejich případných změn k poslednímu vyhlášenému datu účinnosti, tzv. konsolidovaná znění.

K dále uvedeným příspěvkům uvítáme diskusi, směrovanou prostřednictvím adresáře naší stránky Výbor.


Dejvická epidemie (2015)

Podrobný popis příčin a průběhu epidemie v Praze – Dejvicích v květnu 2015, která byla s cca 10 tisíci případy největší tuzemskou novodobou epidemií z pitné vody, přináší článek F. Kožíška „Dejvická havárie a epidemie nebyla náhoda – Příčiny a průběh dejvické epidemie v květnu 2015“ v časopise Vodní hospodářství, 2016, 66(1): 1-7. Článek je volně dostupný na webu: http://www.vodnihospodarstvi.cz/ArchivPDF/vh2016/vh_01-2016.pdf.


Bezpečnost potravin

Evropské potravinové právo je kodifikováno v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, viz jeho nyní platné znění v češtině (stav ke dni 10.10.2012).


Otravy metanolem (2012) a testování vzorků

Doporučujeme veřejnosti tento odkaz na srozumitelné shrnutí problematiky otrav etanolem včetně adresářů některých kompetentních míst (stav ke dni 26.10.2012): http://czvp.szu.cz/aktuality/metanol.htm

Ministerstvo zdravotnictví reaguje na aktuální vývoj v kauze metanol v předvánočním čase - viz tiskové zprávy ze dne 6.12.2012 a 20.12.2012. Všechna územní pracoviště krajských hygienických stanic nadále testují donesený alkohol zakoupený občany ke konečné spotřebě, jen bezplatný režim skončil 28.12.2012.

Analýzy za snížený poplatek zastavil 7.12.2012 SZÚ v Praze, pobočka v Brně provádí placené analýzy alkoholu pro podnikající subjekty: http://www.szu.cz/ukonceni-mereni-obsahu-metanolu-v-alkoholickych-napojich-v

Rychlé testování vzorků alkoholu pro veřejnost zdarma nabízí též VŠCHT (stav ke dni 26.11.2012, příjem vzorků je každý čvrtek):
http://www.vscht.cz/homepage/tisk/tiskove_zpravy/2012/testovani_alkohol

Pro orientaci veřejnosti je vhodná též interaktivní tabulka údajů pro identifikaci původu lihovin zakoupených po 1.1.2012:
http://www.certifikacelihovin.cz/

Etikety lahví, ve kterých byl nalezen závadný alkohol – možné padělky zveřejňuje Ministerstvo zdravotnictví zde:
http://www.mzcr.cz/dokumenty/etikety_6769_1.html (stav ke dni 3.10.2012)

Přehled o nevyhovujících vzorcích zachycených Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí:
http://www.szpi.gov.cz/docDetail.aspx?docid=1041034&docType=ART&nid=11313 (stav ke dni 22.11.2012)

Platné mimořádné opatření MZ vyhlášené v této souvislosti dne 27.9.2012 je zde:
http://www.mzcr.cz/dokumenty/briefing-27-9-2012_6827_1.html

Usnesení vlády o plánu nulové tolerance k černému trhu s lihovinami (ze dne 3.10.2012):
http://racek.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/D0DA8C19F740AC27C1257A93003338E3/$FILE/735%20uv121003.0735.pdf
a jeho provádění (ke dni 17.10.2012): http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/ministri-pracuji-na-opatrenich-proti-cernemu-trhu-s-lihovinami-100060/

Otázky a odpovědi z MZ např. zde (stav ke dni 27.9.2012): Přehled otázek a odpovědí vztahujících se k novému mimořádnému opatření MZ ČR ze dne 27.09.2012 

MZ - přehledový dokument o vývoji metanolové kauzy ke dni 5.12.2012


Celonárodní protihlukový koncil

Občanské iniciativy zaměřené na zdraví a prevenci nemocí jsou v ČR zatím méně slyšet než inciativy v oblasti ochrany životního prostředí. Proto dáváme na stránkách naší společnosti místo dokumentu, který vznikl na celonárodním protihlukovém koncilu v Brně, konaném dne 19.1.2012.

 

Z dřívějších příspěvků členů SHKM:

Jedna stinná kapitola z historie Státního zdravotního ústavu

Komentář výboru SHKM k posledním událostem

Podpora zdraví a úloha orgánu ochrany veřejného zdraví

Současné problémy hygienické služby a pracovního lékařství

 

 

Anketa

Motivem v záhlaví naší úvodní stránky je umělecké ztvárnění mytické bohyně našeho medicinského oboru, řecky zvané Hygieia. Kdo z vás nejlépe popíše její osudy v běhu staletí anebo pozná konkrétní její plastiku na hlavní stránce našeho webu? Uvítáme i tipy na další její výskyty v reálném prostředí nebo jako grafické dílo či ilustrace, pokud možno s přesnou lokací díla, autorem a případně příběhem artefaktu. Věříme, že se nám postupně podaří shromáždit aspoň malou fotogalerii či katalog. Pro příspěvky do ankety použijte naši stránku Kontakt.
Mottem ankety může být toto encyklopedické heslo:

Hygieia je bohyně zdraví antického Řecka, dcera Asklépiova, v jehož kultu se objevuje společně s jinými božstvy zdraví. Její uctívání se rozšířilo zejména za helénismu, kdy proniklo i do Říma; zde byla nazývána Salus. Bývala zobrazována jako mladá žena, krmící z číše hada. (Svoboda L. a kol.: Encyklopedie antiky, Academia, Praha 1974)

 

 

Staňte se naším členem!

 

Zaregistrujte se a staňte se naším novým členem. Získáte přístup k informacím z oblasti hygieny a komunitní medicíny.

Brožura členství SHKM PDF

Zobrazit

Časopis Hygiena

 

Číst