Novinky

Archiv všech novinek


 Hledat  

Nalezeno 78 záznamů z celkového počtu 78, zobrazeny 51. - 60.

 1  2  3  4  5  [ 6 ]  7  8 

Nová vyhláška MZ o specializačních oborech lékařů a oborech certifikovaných kurzů

MZ vydalo úplné znění vyhlášky č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění vyhlášky č. 361/2010 Sb. s účinností od 1.1.2011.

 
Vyšlo 4. číslo časopisu HYGIENA

Ve čtvrtém čísle Hygieny najde čtenář vynikající úvahu ředitele Krajské hygienické stanice povodněmi postiženého Libereckého kraje o síle odborných zdravotnických argumentů v praktické činnosti hygienika, dále čtyři původní práce, výběr legislativy a jako vždy řadu aktualit.

 
Podpora zdraví v projektech EU

Cílem semináře Podpora zdraví v projektech EU konaného dne 8.12.2010 bylo seznámit širokou odbornou veřejnost s využitelností výsledků Evropských projektů řešených v SZÚ a s možnostmi financování projektů z prostředků EU.

 
Směrnice WHO o ovzduší interiérů

Evropská úřadovna WHO vydala směrnici pro ochranu veřejného zdraví před množstvím chemických látek, které se obvykle vyskytují ve vnitřním ovzduší.

 
Valná hromada SHKM

26. října 2010 se v Lékařském domě v Praze konala valná hromada Společnosti hygieny a komunitní medicíny ČLS JEP. Hlavním bodem programu byly volby nového výboru Společnosti po uplynutí funkčního období dosavadního výboru.

 
Zpráva o činnosti SHKM za období 2006-2010

Zpráva o činnosti Společnosti hygieny a komunitní medicíny ČLS JEP za období 2006–2010, přednesená na valné hromadě SHKM 26. října 1010.

 
Publikace ÚZIS

Výběr z nových publikací, vydaných u příležitosti 50. výročí činnosti Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR.

 
Závěry konference Výživa a zdraví 2010

Ve dnech 14.–16. září 2010 se konala v Teplicích 14. konference Výživa a zdraví 2010 – Dny hygieny výživy prof. MUDr. Stanislava Hrubého, DrSc., na téma Primární prevence chorob jako opomíjená součást zdravotní politiky ČR.

 
Začlenění České společnosti nemocniční epidemiologie a hygieny (SNEH) jako organizační složky ČLS JEP

Dosavadní Společnost nemocniční hygieny (SNH), občanské sdružení pracovníků ve zdravotnictví činných v oblasti nemocniční hygieny a epidemiologie, se stala součástí ČLS JEP jako Česká společnost nemocniční epidemiologie a hygieny (SNEH).

 
Pozvání na valnou hromadu Společnosti hygieny a komunitní medicíny ČLS JEP

Valná hromada Společnosti hygieny a komunitní medicíny ČLS JEP se koná dne 26.10.2010 v Lékařském domě.

 
 

Staňte se naším členem!

 

Zaregistrujte se a staňte se naším novým členem. Získáte přístup k informacím z oblasti hygieny a komunitní medicíny.

Brožura členství SHKM PDF

Zobrazit

Časopis Hygiena

 

Číst