Lékaři

Publikujte svou práci v časopisu HYGIENA

PŘEHLEDY – PREZENTACE – PŘEDNÁŠKY

Zdaleka není vyhráno. Virus tu stále je a s nebezpečím musíme počítat – rozhovor s Pavlem Dlouhým 16.8.2020 pro časopis Hospital In.

O budoucnosti vzdělávání hygieniků a epidemiologů v ČR – videozáznam tiskové konference 3. LF UK dne 4.6.2020 za účasti Pavla Dlouhého, Vladimíra Valenty, Jarmily Rážové a Pavla Březovského.

Leoš Heger: Programové prohlášení vlády je dobrou příležitostí zamyslet se
Rozbor vládního programu 2014 v oblasti zdraví a zdravotnictví, předneseno 18.2.1014 v Poslanecké sněmovně při jednání o důvěře vládě.

Vladimír Valenta: Koncepce hygienické služby a primární prevence v ochraně veřejného zdraví
Předneseno v Senátu Parlamentu ČR na schůzi Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku dne 13.11.2013, viz též náš komentář.

Pavel Dlouhý: Opravdu chceme snížit úroveň ochrany veřejného zdraví?
Předneseno 27. února 2013 na semináři "Novela zákona o potravinách z pohledu ochrany veřejného zdraví (aneb od vidlí po vidličku nebo od člověka k člověku?)" v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Vladimír Bencko: Zamyšlení k 60. jubileu založení naší hygienické služby
Příspěvek zveřejněný v časopise Praktický lékař, 2012, č . 10–12

Jaroslav Kříž: Prevence se vyplácí. Makroekonomická hlediska
Předneseno na akci Škola veřejného zdravotnictví IPVZ v Praze 22.–23.11.2012.

Hlavní hygienik Vladimír Valenta o koncepci hygienické služby
Zkrácený textový přepis videozáznamu z tiskové konference na Ministerstvu zdravotnictví 18.10.2012.

František Kožíšek: Voda, epidemie a zdraví
Předneseno na konferenci Slezské dny preventivní medicíny v Karviné 7.3.2012.

Britská Královská společnost veřejného zdravotnictví
The Royal Society for Public Health (RSPH) je nezávislá, multidisciplinární organizace, zaměřená na podporu a ochranu kolektivního zdraví a pohody lidí. Zajišťuje v oborech své působnosti výchovu a výchovu, podporuje vědecký výzkum, rozšiřuje informace a certifikuje výrobky, výuková centra a procesy. RSPH vznikla v r. 2008 sloučením Royal Society of Health (RSH) a Royal Institute of Public Health (RIPH) a má síť více než 1500 výukových center po celém Spojeném království.
Společnost má přes 6000 členů, mezi které patří lékaři veřejného zdravotnictví, hygienici výživy, specialisté pro podporu zdraví, specialisté pro ochranu zdraví, inspektoři životního prostředí, nutricionisté, inženýři, farmaceuti a další. Členy mohou být i organizace, které chtějí demonstrovat svůj vztah k veřejnému zdraví. Kolem 100 tis. lidí ročně obdrží od Společnosti kvalifikaci v problematice hygieny výživy, nemocniční hygieny, vody, kontroly infekcí, v pracovním lékařství a výživě seniorů. Publikačním fórem společnosti jsou časopisy Public Health, který je zároveň na světě nejstarším vědeckým časopisem oboru veřejného zdraví, a Perspectives in Public Health s řadou monotematických čísel. Společnost má královskou zřizovací listinu a její patronkou je královna.
Prezidentem Společnosti je lord Soulsby of Swaffham, významný parazitolog a mikrobiolog, předsedou Rady Společnosti je chemik dr. Selwyn Hodge, jehož specielní zájem se týká ochrany a podpory zdraví a společenského vzdělávání mladých lidí a výkonným ředitelem je prof. Richard Parish.
Bližší innformace na webu: http://www.rsph.org.uk/

 

Staňte se naším členem!

 

Zaregistrujte se a staňte se naším novým členem. Získáte přístup k informacím z oblasti hygieny a komunitní medicíny.

Brožura členství SHKM PDF

Zobrazit

Časopis Hygiena

 

Číst