Novinky

Podpora zdraví v projektech EU

Dne 8. prosince 2010 se uskutečnil v prostorách Státního zdravotního ústavu seminář Podpora zdraví v projektech EU. Cílem semináře bylo seznámit širokou odbornou veřejnost s výsledky Evropských projektů řešených v SZÚ, které mohou být využitelné v praxi, výzkumu a strategiích v ČR na národní, regionální a lokální úrovni a zvýšit informovanost o možnostech financování projektů z prostředků EU.
V dopoledním bloku přiblížili zástupci MZ ČR možnosti financování projektů z evropských i národních zdrojů. Ředitel odboru evropských fondů, Mgr. Michael Kuna, se ve svém příspěvku věnoval možnostem získání dotací v oblasti zdravotnictví ze Strukturálních fondů a z jednotlivých Operačních programů (OP). Upozornil také na možné problémy a úskalí při realizaci projektů.
Mgr. Helena Sedláčková, vedoucí oddělení Evropské unie MZ ČR, vystoupila s příspěvkem ke 2. akčnímu programu ES v oblasti zdraví, který představuje hlavní finanční nástroj pro realizaci cílů EU v oblasti veřejného zdraví pro období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2013. Ministerstvo zdravotnictví je národním kontaktním bodem tohoto programu v ČR.
Ucelený přehled možností financování projektů doplnila MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D., vedoucí oddělení podpory veřejného zdraví, která po úvodním shrnutí zdravotní politiky v oblasti veřejného zdraví představila programy sekce ochrany a podpory veřejného zdraví - Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v ČR v období let 2008–2012 a Národní program zdravíprojekty podpory zdraví.
Odpolední blok semináře byl tematicky zaměřen na projekty financované EU v oblasti podpory zdraví a veřejného zdraví, které jsou řešeny v SZÚ. V úvodu byl promítnut krátký dokument, který účastníky seznámil s pohledem Evropské komise na nerovnosti ve zdraví v EU. O zkušenosti s projektem DETERMINE, který byl zaměřen na sociální a ekonomické determinanty zdraví, hovořila MUDr. Hana Janatová, CSc.
Na příspěvek MUDr. Janatové tematicky navázal MUDr. Miloslav Kodl, který zastoupil doc. PhDr. Vladimíru Kebzu, CSc., s prezentací projektu GRADIENT — využití nástrojů veřejné zdravotní politiky k efektivnímu snížení nerovností ve zdraví u rodin a dětí.
Další přednášející, MUDr. Hana Sovinová, se věnovala projektu PHEPA: Časná identifikace a krátké intervence při rizikovém a škodlivém pití. Velkým úspěchem je, že se projekt podařilo úspěšně implementovat v praxi na národní úrovni.
Problematiku genderové rovnosti ve zdraví (projekt ENGENDER) nastínila Bc. Eva Uličná.
Výsledky projektu HIPPOCRATES, zaměřeného na vzdělávání školitelů ve zdravotnictví, popsala Mgr. Dana Fragnerová.
MUDr. Vladimíra Lipšová zastoupila řešitelku projektu PhDr. Ludmilu Koženou a představila úspěšný projekt v oblasti podpory zdraví na pracovišti určený pro podniky a organizace - Duševní zdraví a pohoda na pracovišti — kampaň 2009–2010.
Projekt Reviewing Public Health Capacity in the EU (Přehled kapacit veřejného zdraví v EU) přiblížil účastníkům další přednášející, MUDr. Jaroslav Volf, Ph.D.
Ohlas mezi účastníky vzbudil svým tématem projekt SIALON: Evropská studie epidemií HIV a syfilis v komunitě MSM (muži mající sex s muži) v zemích střední a jižní Evropy, o kterém hovořil Jiří Stupka.
V závěru vystoupila MUDr. Hana Janatová, CSc. s informacemi k projektu CompHP: Kompetence a standardy v podpoře zdraví.
Seminář přinesl praktické příklady toho, jaké tematické oblasti Evropská komise podporuje, a zároveň seznámil s možnostmi jejich financování včetně toho, jak mezinárodní výsledky a poznatky implementovat v ČR.
Závěrem je možno říci, že Evropské projekty mohou přinést inovativní přístupy, nové kontakty, inspiraci jak funguje podpora zdraví v zahraničí a v neposlední řadě finanční zdroje.
Prezentace ve formátu PDF jsou umístěny na na webu SZÚ.

MUDr. Věra Kernová


 

Staňte se naším členem!

 

Zaregistrujte se a staňte se naším novým členem. Získáte přístup k informacím z oblasti hygieny a komunitní medicíny.

Brožura členství SHKM PDF

Zobrazit

Časopis Hygiena

 

Číst