Novinky

Závěry konference Výživa a zdraví 2010

Ve dnech 14.–16. září 2010 se konala v Teplicích 14. konference Výživa a zdraví 2010 – Dny hygieny výživy prof. MUDr. Stanislava Hrubého, DrSc., na téma Primární prevence chorob. Nad konferencí převzal záštitu prof. MUDr. J. Blahoš, předseda ČLS JEP. Z příspěvků zaznělo, že primární prevence chorob je v ČR jako součást zdravotní politiky stále opomíjena. Často se setkáváme se situacemi prozrazujícími totální neznalost této problematiky, a to i na místech, kde by její znalost měla být samozřejmostí, jak mezi zdravotnickými odborníky, tak ve sdělovacích prostředcích. V žádném volebním programu českých politických stran, ani v žádném programu kandidátů na poslanecká či senátorská místa rovněž nenacházíme zmínku o prevenci chorob. Naproti tomu v programech kandidátů na úřad prezidenta USA byla primární prevence chorob zdůrazňována jako ekonomicky nejvýznamnější počin přinášející již v krátké době největší užitek. Vláda ČR přijala svým usnesením č. 61 ze dne 18.1.2010 novou Strategii bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 až 2013. Proti dřívějším dokumentům tato strategie zahrnuje vedle bezpečnosti potravin také problematiku výživy a vládní usnesení ukládá příslušným osmi ministrům konkrétní úkoly. Učastníci konference uvítali tuto snahu vlády a nastínili problematiku realizace strategie. Primární prevence chorob, především výživou, by skutečně mohla a měla být také ekonomickou prioritou. Další podrobnosti obsahuje program konference a úplný závěrečný dokument konference sestavený jejími garanty, jimiž byli MUDr. Bohumil Turek, CSc., Doc. MUDr. Igo Kajaba, Ph.D., MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D. a MUDr. Jan Ševčík.


 

Staňte se naším členem!

 

Zaregistrujte se a staňte se naším novým členem. Získáte přístup k informacím z oblasti hygieny a komunitní medicíny.

Brožura členství SHKM PDF

Zobrazit

Časopis Hygiena

 

Číst