Novinky

Vyšlo 4. číslo časopisu HYGIENA

V úvodníku letošního čtvrtého čísla Hygieny najde čtenář vynikající úvahu ředitele liberecké Krajské hygienické stanice o síle odborných zdravotnických argumentů v praktické činnosti hygienika. Ukázalo se, že při řešení následků katastrofálních povodní všichni partneři ochotně akceptovali kvalifikovaná odborná doporučení, aniž by se hygienik musel opírat o paragrafy. Vědci z univerzit v Olomouci a Ostravě uveřejnili v tomto čísle další ze série článků o významu sociálně ekonomických podmínek lidí při vzniku karcinomů. Důležitým příspěvkem k objektivnímu posouzení starých ekologických zátěží je článek z hradecké lékařské fakulty, popisující dvojdimenzionální stratifikaci zdravotních rizik z chemických látek. Výsledky šetření životního stylu žen ve čtyřech českých krajích prezentují na stránkách časopisu autorky brněnské fakulty. Popisují kuřáctví, konzum alkoholu, výskyt nadváhy a obezity, nedostatečné tělesné aktivity a další parametry životního stylu ve vybraných souborech. Praktický význam má sdělení o technickém řešení přepravy pacientů s vysoce nebezpečnou infekcí, které je další ze zajímavých původních prací v tomto čísle. Následuje pravidelný výběr legislativy pro hygienickou praxi a jako vždy řada aktualit a personálií.


 

Staňte se naším členem!

 

Zaregistrujte se a staňte se naším novým členem. Získáte přístup k informacím z oblasti hygieny a komunitní medicíny.

Brožura členství SHKM PDF

Zobrazit

Časopis Hygiena

 

Číst