Novinky

Koncepce hygienické služby a primární prevence v ochraně veřejného zdraví

MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D., náměstek ministra zdravotnictví pro ochranu a podporu zdraví a hlavní hygienik ČR, přednesl 13.11.2013 na 13. schůzi Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu ČR obšírný výklad o dokončeném dokumentu, který shrnuje základní podklady o postavení a rozvoji hygienické služby s akcentem na revitalizaci podpory zdraví a program Zdraví 2020. Jednání řídil předseda výboru prof. MUDr. Miloš Janeček, CSc. V živé diskusi vystoupili členové senátního výboru, např. prof. Žaloudík a prof. Janeček a další účastníci jako prof. Holčík z MU v Brně, doc. Kříž ze Společnosti hygieny a komunitní medicíny, PhDr. Riegrová z Krajského úřadu v Liberci, MUDr. Eva Rychlíková ze Zdravotního ústavu v Ústí nad Labem a další. Více než hodinová prezentace dr. Valenty měla vysokou úroveň a dokládala velký pokrok, kterého bylo dosaženo v přípravě nových koncepčních dokumentů a v prosazování autority hygienické služby. V závěrečném slově přislíbil předseda senátního výboru dr. Valentovi veškerou podporu při prosazování rozvoje prevence. Výbor pak v usnesení ze své 14. schůze vyjádřil podporu krokům nového vedení hygienické služby a potvrdil efektivní prevenci nemocí, ochranu a podporu zdraví jako účinný nástroj k zabránění další eskalace nákladů léčebné péče.
[Prezentace ke stažení], [usnesení ke stažení].


 

Staňte se naším členem!

 

Zaregistrujte se a staňte se naším novým členem. Získáte přístup k informacím z oblasti hygieny a komunitní medicíny.

Brožura členství SHKM PDF

Zobrazit

Časopis Hygiena

 

Číst