Novinky

Parlament schválil novelu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

26. ledna 2012 schválil Senát Parlamentu ČR novelu zákona č. 258/2000 Sb. se změnou oproti vládnímu návrhu: ze 14 zdravotních ústavů mají nyní vzniknout dva zdravotní ústavy – v Ústí nad Labem a v Ostravě. Pravomoc KHS zřizovat a rušit svá územní pracoviště Senát v novele nezměnil. Doprovodné usnesení uložilo ministerstvu zdravotnictví v krátké době předložit koncepci hygienické služby a primární prevence v ochraně veřejného zdraví. Odůvodnění novely přednesl ministr zdravotnictví Leoš Heger, zpravodajkou byla senátorka Dernerová a v diskusi vystoupili senátoři Žaloudík a Juránek. Odůvodnění pozměňovacího návrhu přednesla pak při vrácení zákona Poslanecké sněmovně senátorka Dernerová a po diskusi byl tento senátní návrh dne 14.3.2012 sněmovnou přijat. Ke stažení je plné znění záznamu z tohoto závěrečného jednání Poslanecké sněmovny a schválené znění novely. Viz též další podrobnosti o průběhu projednávání tohoto zákona


 

Staňte se naším členem!

 

Zaregistrujte se a staňte se naším novým členem. Získáte přístup k informacím z oblasti hygieny a komunitní medicíny.

Brožura členství SHKM PDF

Zobrazit

Časopis Hygiena

 

Číst