Novinky

Informace ke koronaviru - aktualizováno 3.12.2021

Ministerstvo zdravotnictví spustilo 9.9.2020 centrální informační linku ke koronaviru 1221. Bezplatná linka 1221 slouží pro dotazy veřejnosti související s pandemií onemocnění COVID-19. V provozu je každý den od 8 do 19 hodin.

Aktuální výskyt onemocnění COVID-19 v ČR (Ministerstvo zdravotnictví), v EU (Evropské centrum prevence – ECDC) a celosvětově (Světová zdravotnická organizace – WHO) – aktualizováno 1x denně

Národní zdravotnický informační portál - výběr článků a dalších informací pro občany nejen o COVID-19, definice epidemiologických pojmů

Koronadata – interaktivní prezentace NAKIT + ÚZIS, aktualizováno 8x denně

Stupně pohotovosti a opatření vyplývající z aktuální epidemiologické situace v ČR - interaktivní mapa po okresech - třístupňový "semafor" - archivováno k 3.11.2020

Nové rizikové skóre (0-100) a protiepidemický systém PES - tisková zpráva MZ - tabulka rozsahu a dopadů opatření z 13.11.2020, vývoj indexu rizika po krajích a okresech - aktualizováno nepravidelně

Interaktivní mapa ČR po obcích, jak se v čase šíří koronavirus - Seznam zprávy, aktualizováno denně

Reprodukční číslo R - definice, zprávy Aktuálně.cz, Seznam zprávy, aktualizováno denně

Chytrá karanténapopis, otázky a odpovědi, komentář  - denně aktuální report podle KHS včetně trasování

Studie kolektivní imunity SARS-CoV-2-CZ-Prevalvýsledky - archivováno k 6.5.2020

Všechny zákony a další vládní opatření související s koronavirem vydané ve Sbírce zákonů počínaje vyhlášením prvního nouzového stavu, včetně vzájemného provázání službou Zákony pro lidi – trvale aktualizováno. Chronologická řada podle jednání vlády od 12.3.2020 a přehled co aktuálně platí – trvale aktualizováno.

Mimořádná a ochranná opatření MZ a KHS platná do odvolání - aktualizováno 3.12.2021.

Krajské hygienické stanice, Státní zdravotní ústav, testující laboratoře, odběrová místa, očkovací místa a další důležité kontakty – průběžně aktualizováno.

Životní situace a COVID-19 - rozcestník řešení včetně očkování - server vlády, průběžně aktualizováno

Průvodce samotestováním ve firmách, algoritmus testování - web Ministerstva průmyslu a obchodu, aktualizováno 8.6.2021. Povinnost testování ve firmách skončila 30.6.2021, znovu zavedena od 22.11.2021.

Souhrnné webové stránky ministerstva zdravotnictví k tematice koronaviru jsou v provozu od 12.3.2020. Průběžně aktualizováno.

Pandemický plán ČR poslední zveřejněný z r. 2011-2012 na serveru MZ

"Pandemický zákon" č. 94/2021 Sb. účinný od 27.2.2021. Časová platnost stěžejních ustanovení k onemocnění COVID-19 je výslovně omezena do 28.2.2022.

Očkování proti nemoci COVID-19 - aktualizace na serveru České lékařské komory, na webu SZÚ - reinfekce , specifické situace při očkování na vládním webu, společné stanovisko odborných společností České lékařské společnosti JEP z 19.8.2021 ke třetí dávce vakcíny na webu Společnosti pro orgánové transplantace.

Schvalování a bezpečnost vakcin proti COVID-19 - otázky a odpovědi - tiskové zprávy Státního ústavu pro kontrolu léčiv včetně jednotného formuláře hlášení podezření na nežádoucí účinky léčivých přípravků a vakcín, týdenní přehledy nahlášených podezření.

Aktuality očkování, registrace, rezervace – přehled očkovacích míst - do očkování se v týdnu od 1. března 2021 zapojují i praktičtí lékaři. Otevřenými daty z ÚZIS je průběžně aktualizovaná nadstavba centrálního rezervačního systému pro vyrovnané využití očkovacích kapacit.

Tečka, čTečka - aplikace pro mobilní prezentaci a kontrolu elektronických očkovacích certifikátů

Systém rychlé reakce na případnou druhou vlnu COVID-19 a další epidemie - nevládní koncepce ve znění k 26.5.2020, publikováno serverem Hlídač státu, archivováno k 19.10.2020

Covid19CZ - průřezová nevládní iniciativa - archivováno k 15.7.2020

Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES), stanoviska a doporučení - aktualizováno 3.12.2021, Desatero doporučení pro veřejnost

Anticovid tým – iniciativa koalice SPOLU – složení týmu, návrhy - aktualizováno 3.12.2021

Doporučení a stanoviska České vakcinologické společnosti - aktualizováno 22.11.2021

Podrobné rady a doporučení praktických lékařů veřejnosti na stránkách Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP, aktualizováno 23.9.2021

Medici PRO Očkování - otázky a odpovědi kolem odmítání očkování

Knihovny - klasické a online zdroje: Studenti a pedagogové veřejných i soukromých vysokých škol a dalších institucí mohou od 17.3.2020 využívat vzdálený bezplatný online přístup také k autorským zákonem chráněným digitalizovaným dílům nedostupným na trhu a všem digitalizovaným dílům vydaným do r. 1989. Podmínkou vzdáleného přístupu je registrace uživatele v regionální, univerzitní nebo specializované knihovně, která má uzavřenou smlouvu o poskytování služeb Národní digitální knihovny. Souhrnný portál knihoven s rozšířenými službami zprovoznila Moravská zemská knihovna v Brně.

Pro lékaře, vědce i laickou veřejnost vydavatelé odborných a vědeckých časopisů zpřístupňují bezplatně obsah svých databází plných textů o koronaviru, jinak přístupných jen pro předplatitele. Upozorňujeme však na informační bias, který může vzniknout předčasným publikováním neúplně dokončených studií.

Národní lékařská knihovna ČR připravila výběr důvěryhodných informačních zdrojů pro odborníky i pro veřejnost.

Národní lékařská knihovna USA zpřístupňuje aktuální celosvětovou produkci informačních zdrojů k viru SARS-CoV-2 a onemocnění COVID-19.

Státní zdravotní ústav vydává pravidelně odborná periodika zařazená do mezinárodního citačního systému Crossref - aktuální číslo časopisu Hygiena publikováno online 30.9.2021.

Prokazatelně nepravdivé informace a řetězové maily vyvrací a komentuje např. server hoax.cz. Situace okolo COVID-19 se snaží využít i kriminální skupiny k vedení kybernetických útoků. Masivní vyhledávání informací o aktuální situaci ze strany široké veřejnosti berou jako ideální příležitost k šíření malware v podobě rozesílání zavirovaných dokumentů nebo lákání na podvodné webové stránky. V současné době se tato nebezpečná aktivita několikanásobně zvýšila.

Varianty a mutace koronaviru: SZÚ zveřejňuje aktuální zprávy z akreditované Národní referenční laboratoře pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění - měsíční aktualizace. NRL prezentuje týdenní zprávy o  určování variant viru celogenomovou sekvenací - aktualizováno 29.11.2021. 
Čtrnáctidenní reporty o variantách a mutacích koronaviru vydává Ústav molekulární  genetiky AV ČR, který přípravuje veřejnou databázi zachycených variant koronaviru SARS-CoV-2 v ČR.

Minutově aktualizované zprávy včetně souhrnů a zdrojů poskytuje server Aktuálně.cz, viz např. Proč je Česko po roce pandemie v nejtěžší krizi - časová osa od 1.3 2020 ke dni 1.3.2021 - archivováno.

Televize ČT24 uvedla serii pořadů Otázky Václava Moravce ke druhé vlně koronavirové epidemie.

V časopise Hospital In vyšel 16.8.2020 rozhovor s předsedou výboru Společnosti hygieny a komunitní medicíny Pavlem Dlouhým: Zdaleka není vyhráno. Virus tu stále je a s nebezpečím musíme počítat.

Nová pravidla pro karanténu a algoritmy testování ze dne 14.9.2020

Otevřený dopis ministra zdravotnictví Romana Prymuly lékařům z 5.10.2020

Otevřený dopis lékařů a sester z první linie - server Neovlivní.cz publikoval 6.10.2020

Výzva multioborového panelu vědců - server Neovlivní cz 15.10.2020

Lékaři pomáhají Česku - iniciativa k testování - ČT24 Události, komentáře 26.11.2020

eRouška - rozhovor s vedoucím projektu, komentář bezpečnostního analytika - Hospodářské noviny 15.10.2020 - aplikace deaktivována od 1.11.2021

Muže s tabulkou už podruhé neposlechli - Seznam zprávy ke koronaviru 22.10.2020, ČT24 Události a komentáře - rozhovor s matematikem Pavlem Řehákem 15.12.2020

Česká inaktivovaná vakcína proti COVID-19 – projekt po úspěšné 1. fázi zastaven, vědecký článek řešitelského týmu publikovaný 3.11.2020, rozhovor s vedoucím projektu Markem Petrášem Hospodářské noviny 18.11.2020

Co jsme se naučili během první vlny pandemie koronaviru? - úvodník Aleny Šteflové zveřejněný 17.12.2020 v časopise Hygiena.

Další aktualizované informace a doporučení jsou k dipozici na webech národních a nadnárodních institucí:
vláda ČR 
Ministerstvo zdravotnictví 
Státní zdravotní ústav
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA)
Ministerstvo zahraničních věcí
Evropského centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC). K epidemii koronaviru v Evropě vydalo ECDC mj. upřesnění terminologie a postupů ke dni 15.3.2021.
CDC - ústředí pro kontrolu a prevenci nemocí USA k tématu COVID19 - průběžně aktualizováno
WHO - dokumenty, pokyny a definice - průběžně aktualizováno.
OSN - Situační a technické zprávy WHO přeložené do češtiny uvádí Informační centrum OSN v Praze.

Definice některých pojmů podle ECDC – překlad SZÚ 4.3.2020:

Suspektní případ vyžadující laboratorní diagnostiku (nehlásí se na evropské úrovni)

Laboratorní diagnostika suspektních případů by měla být prováděna na základě aktualizované definice případu WHO podle následujících kritérií:

1. Pacient s akutním respiračním onemocněním (náhlý začátek alespoň jednoho z následujících příznaků: kašel, horečka, dušnost)
A bez jiné etiologie, která by plně vysvětlovala klinický obraz
A s historií cestování nebo pobytu v zemi nebo oblasti s místním nebo komunitním přenosem onemocnění COVID-19 podle WHO https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/ během 14 dnů před objevením se příznaků;

NEBO

2. Pacient s akutním respiračním onemocněním 
A který byl v posledních 14 dnech před nástupem příznaků v úzkém kontaktu s potvrzeným nebo pravděpodobným případem COVID-19;

NEBO

3. Pacient se závažnou akutní infekcí dýchacích cest (horečka a alespoň jedna známka/symptom respiračního onemocnění, např. kašel, horečka, dušnost)
A vyžadující hospitalizaci (SARI)
A bez další etiologie, která by plně vysvětlovala klinický obraz.

Jakmile bude v zemi nebo oblasti hlášen místní nebo komunitní přenos, všichni pacienti s příznaky akutní respirační infekce v primární péči nebo na pohotovostním oddělení nemocnice (při prvním kontaktu se zdravotnickým systémem) budou považováni za suspektní případy.

Pravděpodobný případ je definován jako:
suspektní případ, u kterého je laboratorní vyšetření na virus SARS-CoV-2 neprůkazné (podle výsledku testu hlášeného laboratoří) nebo u kterého bylo testování na pan-coronavirus pozitivní.

Potvrzený případ je definován jako:
osoba s laboratorním potvrzením infekce virem SARS-CoV-2 bez ohledu na klinický stav a příznaky onemocnění.

Blízký/úzký kontakt  pravděpodobného nebo potvrzeného případu je definován jako:

  • osoba, která žije ve společné domácnosti s případem onemocnění COVID-19;
  • osoba, která měla přímý fyzický kontakt s případem onemocnění COVID-19 (např. podání ruky);
  • osoba, která měla nechráněný přímý kontakt s infekčními sekrety případu onemocnění COVID-19 (např. při kašli, kontaktu holou rukou s použitými papírovými kapesníky);
  • osoba, která byla v bezprostřední blízkosti (face to face) s případem onemocnění COVID-19 ve vzdálenosti do 2 metrů a po dobu delší než 15 minut;
  • osoba, která sdílela stejné uzavřené prostředí ve vzdálenosti menší než 2 metry a po dobu delší než 15 minut s případem onemocnění COVID-19 (např. ve třídě, v zasedací místnosti, v čekárně ve zdravotnickém zařízení);
  • zdravotnický pracovník nebo jiná osoba přímo pečující o případ onemocnění COVID-19 nebo laboratorní pracovníci manipulující se vzorky od nemocného s COVID-19 bez použití doporučených osobních ochranných prostředků (OOP) nebo při poškozených OOP;
  • kontakt v letadle sedící dvě sedadla od nemocného s COVID-19 (v jakémkoliv směru), doprovod nebo osoba poskytující péči a členové posádky pracující v daném sektoru letadla, kde index case seděl (pokud závažnost příznaků nebo pohyb případu naznačuje rozsáhlejší expozici nákaze, za úzký kontakt mohou být považováni cestující sedící v celém sektoru nebo všichni pasažéři na palubě letadla).

Aktualizace definic některých pojmů k 29.11.2021 viz Metodický pokyn pro krajské hygienické stanice a Hygienickou stanici hlavního města Prahy k nařizování karantény a izolace v souvislosti s onemocněním covid-19

Materiály ke stažení aktuálně nabízené MZ ČR

Upřesnění pojmů - ke dni 22.10.2020

Rizikový kontakt - ke dni 22.10.2020

Příznaky - ke dni 22.10.2020

Pozitivní výsledek testu - ke dni 22.10.2020

Negativní výsledek testu - ke dni 22.10.2020

Jak vyzrát na koronavirus - radí SZÚ

Zdravotně výchovné materiály - hygiena rukou


 

Staňte se naším členem!

 

Zaregistrujte se a staňte se naším novým členem. Získáte přístup k informacím z oblasti hygieny a komunitní medicíny.

Brožura členství SHKM PDF

Zobrazit

Časopis Hygiena

 

Číst