Novinky

Mimořádná opatření vlády

Na mimořádném jednání dne 12.3.2020 vláda svým usnesením č. 194 vyhlásila nouzový stav pro celé území ČR. Bližší komentář k jarnímu nouzovému stavu.

Dalším svým usnesením č. 195 z téhož dne vláda odvolala ze služebního místa hlavního hygienika Mgr. Evu Gottvaldovou a pověřila do doby jmenování nového hlavního hygienika zastupováním hlavního hygienika MUDr. Jarmilu Rážovou, Ph.D. Zdůvodnění jednomyslného usnesení v této věci bylo také předneseno na tiskové konferenci po mimořádném jednání vlády 12.3.2020. Řádné jmenování MUDr. Rážové na služební místo hlavního hygienika ČR s postavením náměstka/náměstkyně pro řízení sekce ochrany a podpory veřejného zdraví vláda provedla usnesením č. 680 ze dne 22.6.2020. Přání úspěchů za stálého dostatku energie a odvahy připojila redakční rada časopisu Hygiena ve svém srpnovém úvodníku.

Související opatření včetně omezení v obchodech (aktualizováno)
V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12.3.2020 vláda rozhodla s účinností od 14. března 2020 od 6.00 na 10 dní o uzavření všech obchodů, s výjimkou prodejen potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic a některých dalších usnesením č. 211 ze dne 14.3.2020 o přijetí krizového opatření.

Další mimořádná opatření včetně zákazu volného pohybu osob od 16.3.2020 - průběžně aktualizováno na tematických stránkách MZ.

Přehled usnesení vlády, zákonů a dalších dokumentů souvisejících s koronavirovou epidemií, jež byly současně nebo následně publikovány ve Sbírce zákonů - denně aktualizováno serverem Zákony pro lidi. Jsou k dispozici vzájemné odkazy včetně vazeb do plných textů ovlivněných předpisů. Texty jsou v aktuálně platném znění se zapracováním všech novelizací, s vyznačením účinnosti a ev. poslední verze před zrušením.

Server vlády uvádí aktuálně platná opatření dostupná v portálu epidemie koronaviru a chronologický přehled podle zasedání vlády.

Mimořádná a ochranná opatření MZ a KHS platná do odvolání publikuje ve své působnosti server MZ - podle data vyhlášení , podle aktuální platnosti a lokální působnosti, v tzv. semaforu na interaktivní mapě ČR.

Návrh novely zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, připravovaný s cílem reagovat na dosavadní zkušenosti s epidemií onemocnění COVID-19 a upravit vymezení mimořádných opatření, která mají být v této souvislosti oprávněny přijímat Ministerstvo zdravotnictví a KHS jako orgány ochrany veřejného zdraví. Návrh byl 27.5.2020 skartován. Viz též předchozí konsolidované znění zákona č. 258/2000 Sb. se zapracováním změn účinných od 1.7.2020, vyhlášených zákonem č. 238/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 957 o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky na dobu od 5. října 2020 na dobu 30 dnů - publikováno 30.9.2020 ve Sbírce zákonů, částka 158/2020 jako Usnesení č. 391/2020 Sb. Prodloužení do 20.11.2020 rozhodla vláda 30.10.2020, ve Sbírce zákonů vyhlášeno jako usnesení č. 439/2020 Sb. Druhé prodloužení nouzového stavu a všech krizových opatření do 12.12.2020 rozhodla vláda 20.11.2020, ve Sbírce zákonů vyhlášeno jako usnesení č. 471/2020 Sb.

Všechna opatření vlády publikovaná ve Sbírce zákonů v souvislosti s koronavirem - sleduje server Zákony pro lidi včetně připravované legislativy ve fázi projednávání a zamítnutých návrhů.
 

Staňte se naším členem!

 

Zaregistrujte se a staňte se naším novým členem. Získáte přístup k informacím z oblasti hygieny a komunitní medicíny.

Brožura členství SHKM PDF

Zobrazit

Časopis Hygiena

 

Číst