Novinky

Mimořádná opatření vlády

Na mimořádném jednání dne 12.3.2020 vláda svým usnesením č. 194 vyhlásila nouzový stav. Bližší komentář a tisková konference vlády.

Dalším svým usnesením č. 195 ze dne 12.3.2020 vláda odvolala ze služebního místa hlavního hygienika Mgr. Evu Gottvaldovou a pověřila do doby jmenování nového hlavního hygienika zastupováním hlavního hygienika MUDr. Jarmilu Rážovou, Ph.D. Zdůvodnění jednomyslného usnesení v této věci bylo také předneseno na tiskové konferenci po mimořádném jednání vlády 12.3.2020.

Související opatření včetně omezení v obchodech (aktualizováno)
V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12.3.2020 vláda rozhodla s účinností od 14. března 2020 od 6.00 na 10 dní o uzavření všech obchodů na 10 dnů, s výjimkou prodejen potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic a některých dalších usnesením č. 211 ze dne 14.3.2020 o přijetí krizového opatření.

Další mimořádná opatření včetně zákazu volného pohybu osob od 16.3.2020 - průběžně aktualizováno na tematických  stránkách MZ.

Přehled usnesení vlády ČR, zákonů a dalších dokumentů souvisejících s koronavirovou epidemií, jak byly  publikovány ve Sbírce zákonů - průběžně aktualizováno serverem Zákony pro lidi.

Návrh novely zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, připravovaný s cílem reagovat na dosavadní zkušenosti s epidemií onemocnění COVID-19 a upravit vymezení mimořádných opatření, která jsou v této souvislosti oprávněné přijímat MZ a ostatní orgány ochrany veřejného zdraví - viz též předchozí konsolidované znění se zapracovanými změnami účinnými od 1.5.2020, vyhlášenými zákonem č. 205/2020 Sb.


 

Staňte se naším členem!

 

Zaregistrujte se a staňte se naším novým členem. Získáte přístup k informacím z oblasti hygieny a komunitní medicíny.

Brožura členství SHKM PDF

Zobrazit

Časopis Hygiena

 

Číst