Zápisy z výboru

Zpráva ze schůze výboru dne 24.5.2010

Přítomni: doc. MUDr. P. Hlúbik, prof. MUDr. K. Provazník, CSc., MUDr. J. Ševčík, MUDr., V. Kernová

Omluveni:dr. H. Kazmarová, dr. B. Havel, doc. MUDr. J. Fiala, doc. J. Kříž, dr. L. Ryšavá

Program:

  1. Projednání pozvání hlavního hygienika na zasedání výboru společnosti, projednání aktuálního stavu v hygienické službě a SHKM.
  2. Projednání požadavků na doškolování – základní kmen hygiena a epidemiologie
  3. Nabídka ČLK ke spolupráci při definování standardní péče hrazené z veřejného pojištění
  4. Volby do nového výboru

Ad 1: Jednání s reprezentantem MZ ČR se uskuteční po sestavení nového výboru SHKM ČLS JEP a ustanovení kompetentní osoby z MZ ČR.

Ad 2.: Dne 27.5.2010 se prof. Provazník zúčastnil konference Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie. Konference byla organizovaná IPVZ a věnována především specializačnímu vzdělávání lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků. Finance jsou poskytovány projektu IPVZ a MZ ČR. Další informace jsou uvedeny na stránkách http://www.vzdelavani-zdravotniku.cz, nebo je možné se dotázat na e-mailu: info@vzdelavani-zdravotniku.cz.

Ad 3.: Projedáním nabídky ČLK ke spolupráci při definování standardní péče hrazené z veřejného pojištění byl pověřen dr. J. Ševčík.

Ad 4.: Bylo doporučeno volby do nového výboru SHKM ČLS JEP odsunout o dva měsíce. Do volební komise byl navržen doc. J. Kříž a dr. Kazmarová. Prof. Provazník byl pověřen obvolat katedry a fakulty, z nichž každá by měla navrhnout jednoho reprezentanta do výboru. Po prvních návrzích a po dvou úspěšných přihláškách do SHKM byla navržena změna, kterou všichni členové výboru schválili. Všem členům SHKM bude rozeslán seznam i s dopisem o volbách do SHKM a oni sami budou zasílat návrhy na členy do výboru. Z členů, kteří získají nejvíce hlasů, bude sestavena kandidátka do výboru. Seznam i s dopisem bude rozesílán písemně poštou, nebo v časopise "Hygiena".

Zapsala: L. Dvořáková


 

Staňte se naším členem!

 

Zaregistrujte se a staňte se naším novým členem. Získáte přístup k informacím z oblasti hygieny a komunitní medicíny.

Brožura členství SHKM PDF

Zobrazit

Časopis Hygiena

 

Číst