Zápisy z výboru

Zpráva ze schůze výboru dne 18.4.2009

Na programu schůze, která se konala na SZÚ Praha, bylo: Projednání materiálu o stavu hygienické služby a primární prevence v ČR, zřízení internetových stránek Společnosti a organizační záležitosti.

Výbor schválil koncept "Návrhu řešení současných problémů hygienické služby", diskutoval způsob prosazování požadavků na odstranění nedostatků v HS a větší důraz na primární prevenci v HS a ve společnosti. Vyslovil se pro novelizaci ZDRAVÍ 21 a v té souvislosti zdůraznil financování programu objemem prostředků, který bude efektivní realizaci umožňovat. Bylo usneseno návrh zaslat členům SHKM a požádat je o stanovisko nebo připomínky a potom připravit krátkou informaci o aktivitách výboru, směřujících k nápravě nedostatků v HS pro publikaci v časopisu Hygiena. Text bude reflektovat postoje členů Společnosti. S dopracovaným "Návrhem řešení…" bude seznámeno vedení ČLS JEP, politická reprezentace, např. výbory zdravotnictví parlamentu, vedení politických stran a vedení resortu zdravotnictví. Na Liškutínových dnech v Hradci Králové, v červnu 2009, se uskuteční "kulatý stůl", věnovaný problémům v HS a jejich řešení.

Výbor souhlasil s návrhem společnosti MeDitorial na zřízení internetových stránek SHKM v podobě, která se osvědčila u jiných OS ČLS. Předseda podepsal souhlas s vytvořením informačních stránek SHKM společností MeDitorial, s.r.o., která obstará sponzory a zašle ke schválení jejich seznam. Přepokládá se, že tato příprava bude ukončena do 5 měsíců, poté by SHKM uzavřela smlouvu o vytvoření a provozu stránek.

Výbor souhlasil s garancí a spoluúčastí na pořádání konference "Zásobení jódem a prevence thyreopatií" pro gynekology, pediatry a endokrinology v březnu 2010 v Lékařském domě. Pořadatelem bude Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu a SZÚ, garantem předsedkyně komise Dr. Ryšavá.

Jaroslav Kříž


 

Staňte se naším členem!

 

Zaregistrujte se a staňte se naším novým členem. Získáte přístup k informacím z oblasti hygieny a komunitní medicíny.

Brožura členství SHKM PDF

Zobrazit

Časopis Hygiena

 

Číst