Zápisy z výboru

Zpráva ze schůze výboru dne 17.2.2010

Výbor SHKM diskutoval vystoupení na semináři, který má uspořádat zdravotní výbor poslanecké sněmovny k problematice hygienické služby. Doc. Kříž přednese sdělení Současné problémy hygienické služby, další o primární prevenci připravuje prof. Bencko.

Výbor, jako každoročně zaplatí vydavateli časopisu Hygiena příspěvek SHKM. Bude projednáno, zda by bylo možno uhradit částku ve dvou splátkách.

Webové stránky SHKM byly firmou Meditorial připraveny, čekají na naplnění informacemi. Výbor řešil, kdo bude stránky po technické stránce spravovat. Doc. Kříž navrhl Ing. Rameše z SVI SZÚ a slíbil ho v této věci oslovit. Dr. Kazmarová zprostředkuje kontakt mezi budoucím webmasterem a zástupci společnosti Meditorial a shromáždí základní informační materiály, aby mohl být produkt předán a spuštěn.

Výbor schválil seznam členů společnosti, kteří budou nominováni pro první kolo podzimních voleb do výboru Společnosti hygieny a komunitní medicíny ČLS JEP.

Paní Dvořáková jim zašle dotaz, zda jsou ochotni být v širším výběrů kandidátů.

Helena Kazmarová


 

Staňte se naším členem!

 

Zaregistrujte se a staňte se naším novým členem. Získáte přístup k informacím z oblasti hygieny a komunitní medicíny.

Brožura členství SHKM PDF

Zobrazit

Časopis Hygiena

 

Číst