Zápisy z výboru

Zpráva ze schůze výboru dne 14.10.2009

Schůze výboru Společnosti hygieny a komunitní medicíny ČLS JEP se konala 14. října 2009 na 3. lékařské fakultě. Jednání řídil předseda doc. Hlúbik, CSc. Byly zhodnoceny odborné konference, které se konaly pod záštitou Společnosti. Měly dobrou úroveň, výbor poděkoval garantům, ale s politováním konstatoval, že účast na těchto akcích klesá. Hlavním důvodem, který bývá uváděn, je nedostatek prostředků a klesající počet odborníků v hygienické službě. Výbor souhlasil s návrhem, aby název teplických konferencí o výživě nesl jméno zesnulého prof. Hrubého. Byl projednán plán konferencí a odborných seminářů v r. 2010.

Obsáhlá diskuse byla věnována situaci v hygienické službě, odbornému zaměření, řízení a nedostatečné pozornosti primární prevenci v ČR. Výbor plánuje informovat o těchto problémech prezidenta ČLS JEP prof. Blahoše, DrSc. a jednat se zástupci PS parlamentu. Výbor vzal na vědomí, že příprava vlastních internetových stránek SHKM pokročila do té míry, že lze očekávat jejich otevření počátkem příštího roku. Stránky by se měly stát důležitým, nezávislým komunikačním mediem mezi členy a výborem.

Na podzim 2010 se budou konat volby do výboru Společnosti. Přípravou voleb byli pověřeni dr. Kazmarová, doc. Kříž a dr. Rážová, administrativní práce zajistí paní Dvořáková. Předpokládá se, že se volby uskuteční prostřednictvím nových internetových stránek.

Na členství ve výboru SHKM rezignovala MUDr. Jarmila Rážová, PhD. Předseda Společnosti jí poděkoval za výtečnou práci pro Společnost a zásluhy o podporu veřejného zdraví v ČR.

Nová kontaktní adresa sekretariátu SHKM je: lib.dvor@seznam.cz (Libuše Dvořáková).

Jaroslav Kříž


 

Staňte se naším členem!

 

Zaregistrujte se a staňte se naším novým členem. Získáte přístup k informacím z oblasti hygieny a komunitní medicíny.

Brožura členství SHKM PDF

Zobrazit

Časopis Hygiena

 

Číst