Zápisy z výboru

Valná hromada SHKM

26. října 2010 se v Lékařském domě v Praze konala valná hromada Společnosti hygieny a komunitní medicíny ČLS JEP. Hlavním bodem programu byly volby nového výboru Společnosti po uplynutí funkčního období dosavadního výboru.
Pracovní předsednictvo valné hromady bylo zvoleno ve složení: doc. MUDr. Pavol Hlúbik, CSc., MUDr. Jarmila Rážová Ph.D., MUDr. Ivan Pfeifer, CSc. Volební komise ve složení: MUDr. Helena Kazmarová, doc. MUDr. Jaroslav Kříž, MUDr. Jan Ševčík. Mandátová komise ve složení: prof. MUDr. Milena Černá, DrSc., MUDr. Věra Kernová, MUDr. Ludmila Skálová.
Zprávu o činnosti přednesl doc. Hlúbik, CSc., předseda odstupujícího výboru (plné znění zprávy), zprávu o hospodaření přednesla MUDr. Kernová a zprávu revizní komise prof. Provazník.
Volební komise předložila návrh kandidátky pro nový výbor, sestavený podle počtu hlasů, které přišly od členů společnosti korespondenční cestou. V tajné volbě pak byli zvoleni členové nového výboru: doc. MUDr. Pavol Hlúbik, CSc., doc. MUDr. Jaroslav Kříž, MUDr. Pavel Dlouhý, CSc., MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D., MUDr. František Kožíšek, CSc., MUDr. Stanislav Wasserbauer, prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc., doc. MUDr. Helena Kollárová, Ph.D., doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D., prof. Ing. Zdeněk Fiala, CSc. a MUDr. Jan Ševčík.
Členská schůze přijala usnesení:
  1. Členská schůze schvaluje zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření a zprávu revizní komise.
  2. Členská schůze žádá nově zvolený výbor SHKM,
    1. aby hledal cesty ke zlepšení finanční situace společnosti a
    2. projednal problémy oboru a primární prevence s ministrem zdravotnictví.
Na první schůzi výboru, kterou řídil odstupující předseda, byl zvolen předsedou výboru MUDr. Pavel Dlouhý, CSc., 1. místopředsedou MUDr. František Kožíšek, CSc., 2. místopředsedkyní doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D., vědeckým sekretářem doc. MUDr. Jaroslav Kříž a pokladníkem MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Předsedou revizní komise byl opět zvolen prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc., členy MUDr. Jan Ševčík a doc. MUDr. Helena Kollárová, Ph.D.

Doc. MUDr. Jaroslav Kříž,
vědecký sekretář výboru Společnosti hygieny a komunitní medicíny ČLS JEP


 

Staňte se naším členem!

 

Zaregistrujte se a staňte se naším novým členem. Získáte přístup k informacím z oblasti hygieny a komunitní medicíny.

Brožura členství SHKM PDF

Zobrazit

Časopis Hygiena

 

Číst