Kontakt

Výbor SHKM

Předseda:

doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D.
Ústav výživy 3. LF UK v Praze
Ruská 87, 100 00 Praha 10
tel.: 267 102 620, 267 102 621
e-mail: pavel.dlouhy@lf3.cuni.cz


Místopředsedové:

MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D.
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci
Husova 64, 460 31 Liberec 1
tel.: 485 253 132
e-mail: vladimir.valenta@khslbc.cz

MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D.
Ministerstvo zdravotnictví
Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2
tel.: 224 972 433
e-mail: jarmila.razova@mzcr.cz


Vědecký sekretář:

prof. Ing. Zdeněk Fiala, CSc.
Ústav hygieny a preventivního lékařství LF UK v Hradci Králové
Šimkova 870, 500 01 Hradec Králové
tel.: 495 816 244, 495 816 421
e-mail: fiala@lfhk.cuni.cz

Pokladník:

MUDr. Věra Kernová
e-mail: nrek@seznam.cz

Členové výboru:

doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.
Ústav hygieny LF UK v Plzni
Lidická 4, 301 66 Plzeň
tel.: 377 593 194
e-mail: dana.mullerova@lfp.cuni.cz

MUDr. Marie Nejedlá
Státní zdravotní ústav, Centrum podpory veřejného zdraví
Šrobárova 48, 100 42 Praha 10
tel.: 267 082 693
e-mail: marie.nejedla@szu.cz

doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc.
Ústav hygieny 3. LF UK
Ruská 87, 100 00 Praha 10
tel.: 267 102 622
e-mail: jolana.rambouskova@lf3.cuni.cz

 

Revizní komise

Předseda:

MUDr. Helena Kazmarová
Státní zdravotní ústav, Centrum zdraví a životního prostředí
Šrobárova 48, 100 42 Praha 10
tel.: 267 082 555
e-mail: helena.kazmarova@szu.cz

Členové:

MUDr. František Kožíšek, CSc.
Státní zdravotní ústav, Centrum zdraví a životního prostředí
Šrobárova 48, 100 42 Praha 10
tel.: 267 082 302
e-mail: frantisek.kozisek@szu.cz

doc. MUDr. Hana Provazníková, CSc.
Rooseveltova 49, 160 00 Praha 6
e-mail: hana.provaznikova@lf3.cuni.cz


Sekretariát SHKM

Webmaster:

Ing. Bohdan Rameš
Státní zdravotní ústav, Středisko vědeckých informací
Šrobárova 48, 100 42 Praha 10
tel.: 267 082 287
e-mail: bohdan.rames@szu.cz

 

 

 

 

 

Staňte se naším členem!

 

Zaregistrujte se a staňte se naším novým členem. Získáte přístup k informacím z oblasti hygieny a komunitní medicíny.

Brožura členství SHKM PDF

Zobrazit

Časopis Hygiena

 

Číst