Novinky

Zpřísnění evropské směrnice o tabákových výrobcích

Během podzimu 2013 Evropský parlament projednává zpřísnění směrnice o tabákových výrobcích, které by mělo přispět k omezení kouření zejména u žen a mladistvých. Bohužel, někteří čeští politici se již vyslovili proti přijetí této novely, která by prý mohla ohrozit český tabákový průmysl. Přiložený materiál uvádí přehledným způsobem argumenty, o něž se opírají klíčová nová opatření v upravené směrnici, a vyvrací mýty, které v tomto směru šíří tabákový průmysl. Pokud byste chtěli aktivně přispět k tomuto rozhodování, můžete se obrátit na Vašeho europoslance například upraveným návrhem dopisu, jehož vzor můžete použít. Připojujeme i seznam českých europoslanců a jejich kontaktů. Výbor Společnosti hygieny a komunitní medicíny podporuje zpřísnění evropské směrnice a děkuje všem, kteří k tomu jakýmkoli způsobem přispějí.

AKTUALIZOVÁNO. Při prvním čtení dne 8.10.2013 Evropský parlament přijal navrhované znění směrnice spolu s dalšími pozměňovacími návrhy. Další legislativní proces a související dokumenty je možno sledovat v grafikonu. Zástupci Rady (za nesouhlasu Polska) a EP dospěli ke kompromisu 18.12.2013. Nakonec nepodpořili tak zásadní zpřísnění normy, jak původně požadovala Komise a výbor ENVI, přesto se regulace výroby a prodeje tabákových výrobků zpřísní v zásadě v souladu s pozicí pléna EP z října 2013. EP na svém plenárním zasedání 26.2.2014 schválil návrh tabákové směrnice a schválila ji v tomto znění také Rada dne 14.3.2014. Vyhlášena byla v Úředním věstníku Evropské unie L 127 dne 29.4.2014 pod označením Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU ze dne 3. dubna 2014 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků a o zrušení směrnice 2001/37/ES. Tato směrnice vstoupila v platnost 19. května 2014. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 20. května 2016. Jedná se mj. o zavedení nových a zpřesněných definic v oblasti tabákových výrobků, včetně např. "nových tabákových výrobků" a "elektronických cigaret", podrobně stanovené povinnosti zdravotních varování až po přechodná ustanovení do 20. května 2017 pro výrobky uvedené na trh v souladu s dosavadní směrnicí 2001/37/ES do 20. května 2016. (viz též http://www.euroskop.cz)

Pro orientaci uvádíme přehled dosavadní evropské legislativy upravující kontrolu reklamy, úpravy a prodeje tabákových výrobků:

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/37/ES ze dne 5. června 2001 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových výrobků, ve znění Směrnice Komise 2012/9/EU ze dne 7. března 2012, kterou se mění příloha I směrnice z r. 2001 ve všech vyjmenovaných zdravotních varováních, povinně umísťovaných na obalu cigaret vedle obecných varování nejpozději do 28. března 2016. Směrnice 2001/37/ES se zrušuje s účinkem od 20. května 2016 - viz výše.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/33/ES ze dne 26. května 2003 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se reklamy na tabákové výrobky a sponzorství souvisejícího s tabákovými výrobky. Reguluje se reklama v médiích jiných než televize, tj. v tištěných médiích, službách informační společnosti, rozhlasová reklama a sponzorství rozhlasových pořadů a dalších přeshraničních akcí podniky, jejichž hlavním předmětem činnosti je výroba nebo prodej tabákových výrobků.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU ze dne 10. března 2010 o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách). Reklamu, tj. všechny formy audiovizuálních obchodních sdělení týkajících se tabákových výrobků, včetně umístění tabákových výrobků do děje pořadů a včetně sponzorování pořadů tabákovým průmyslem zakazují články 9, 10 a 11, a to jak pro poskytovatele běžného televizního vysílání, tak pro poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání, tedy v okamžiku zvoleném uživatelem a na jeho individuální žádost.


 

Staňte se naším členem!

 

Zaregistrujte se a staňte se naším novým členem. Získáte přístup k informacím z oblasti hygieny a komunitní medicíny.

Brožura členství SHKM PDF

Zobrazit

Časopis Hygiena

 

Číst