Novinky

Vláda schválila Zdraví 2020

Svým usnesením č. 23 ze dne 8. ledna 2014 vláda ČR schválila dokument Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí
Podklady připravil hlavní hygienik Vladimír Valenta se svými spolupracovníky a skupinou odborníků v preventivní medicíně, hygieně a sociálního lékařství. Hlavním cílem strategie je k roku 2020 zlepšit zdravotní stav české populace a podpořit zájem široké veřejnosti, obcí, podniků a dalších složek společnosti o posilování zdraví a předcházení vzniku nemocí. Mezi prioritami strategie je podpora tělesných aktivit lidí a zdravé výživy, zvyšování zdravotních znalostí obyvatelstva, snižování zdravotně rizikového chování a nerovností ve zdraví, dále pak zvyšování úrovně sekundární prevence vč. screeningových programů. Národní strategie plynule navazuje na ukončený program Zdraví 21, vychází z jeho zkušeností a zahrnuje doporučení obsažená v dokumentu Světové zdravotnické organizace Zdraví 2020, který schválilo Světové zdravotnické shromáždění v roce 2013.
Národní strategie ochrany a podpory zdraví bude ve spolupráci s odbornými společnostmi, zástupci státní a podnikové sféry a s nevládními organizacemi rozvedena do realizačních postupů. Na tiskové konferenci k jednání vlády 8.1.2014 předseda vlády v demisi Jiří Rusnok řekl, že Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí je podmínkou pro čerpání evropských fondů. Bez efektivní primární prevence nemocí a podpory zdraví by se financování zdravotnictví stalo těžko zvládnutelným problémem.
Jaroslav Kříž


 

Staňte se naším členem!

 

Zaregistrujte se a staňte se naším novým členem. Získáte přístup k informacím z oblasti hygieny a komunitní medicíny.

Brožura členství SHKM PDF

Zobrazit

Časopis Hygiena

 

Číst