Novinky

Vláda chce podporovat primární prevenci

V programovém prohlášení nové vlády ČR v preambuli kapitoly Zdravotnictví se explicitně uvádí: „Podpoříme oblast "veřejného zdraví" programy na podporu prevence a zdravou výživu. Prevence je nejefektivnější přístup, jak předcházet nemocem, zvyšovat kvalitu života a podporovat zdraví našich občanů. Právě podpora této doposud zanedbávané oblasti má za cíl posunout kvalitu zdraví českých seniorů na stejnou úroveň, jaká je ve vyspělých státech Evropské unie.“ Není jasné, proč je uváděn pouze posun zdraví seniorů, když akcent na prevenci, pokud bude efektivně realizována, přinese prospěch celé populaci.
O primární prevenci obšírněji pojednává samostatná kapitola Prevence a výživa – zlepšení zdraví obyvatelstva. Deklaruje se vytvoření prostředí podporujícího zdravý životní styl a jeho realizace se zapojením všech relevantních složek společnosti, zejména pojišťoven, škol, zaměstnavatelů a neziskového nevládního sektoru. Dále se zmiňuje reforma primární péče, posilování primární i sekundární prevence a zvyšování zdravotní gramotnosti a odpovědnosti občanů za vlastní zdraví. Mají se zavádět inovativní formy péče zaměřené na prevenci a management chronických nemocí – kardiovaskulárních, onkologických, psychiatrických a diabetu. Prevenci má podpořit finanční motivace zdravotních pojišťoven, poskytovatelů zdravotních služeb i pacientů.
Budoucnost ukáže, jaké výsledky přinesou racionální, místy poněkud neucelená ustanovení. V každém případě je na místě pochválit, že vláda na primární prevenci nemocí a zlepšování zdraví populace zapomněla.
                                                                     Jaroslav Kříž


 

Staňte se naším členem!

 

Zaregistrujte se a staňte se naším novým členem. Získáte přístup k informacím z oblasti hygieny a komunitní medicíny.

Brožura členství SHKM PDF

Zobrazit

Časopis Hygiena

 

Číst