Novinky

Usnesení Poslanecké sněmovny z 18.3.2010

Usnesení PS č. 1644, část č. 2/2
k Informaci ministryně zdravotnictví k záměru Ministerstva zdravotnictví na rušení zdravotních ústavů (18. března 2010)

Poslanecká sněmovna

I. vyzývá vládu, aby Ministerstvo zdravotnictví zastavilo přípravu a provádění rozsáhlých organizačních změn, týkajících se zdravotních ústavů, Státního zdravotního ústavu a hygienické služby, jež se mnohdy pohybují na hraně zákona. Dva měsíce před volbami, aniž by byla předložena dlouhodobá koncepce zdravotnictví, není vhodná doba pro tyto změny, jejichž důsledky mohou být nevratné;

II. žádá vládu, aby Ministerstvo zdravotnictví
1. nečinilo kroky, které jsou v rozporu s platným zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a zajistilo skladování a distribuci očkovacích látek na krajských hygienických stanicích a obnovu očkovacích center při zdravotních ústavech,
2. obnovilo dlouhodobě budovaný systém ochrany a podpory veřejného zdraví a primární prevence,
3. přehodnotilo dosavadní špatnou personální politiku a obsazovalo vedoucí funkce ve zdravotních ústavech, Státním zdravotním ústavu a v krajských hygienických stanicích především na základě odborných kritérií;

III. žádá vládu, aby ministryně zdravotnictví vyvodila osobní odpovědnost svých podřízených za nátlak na zaměstnance zdravotních ústavů, Státního zdravotního ústavu v souvislosti s připravovanými změnami.

Miloslav Vlček v.r.
předseda Poslanecké sněmovny

Jaroslav Krákora v.r.
ověřovatel Poslanecké sněmovny


 

Staňte se naším členem!

 

Zaregistrujte se a staňte se naším novým členem. Získáte přístup k informacím z oblasti hygieny a komunitní medicíny.

Brožura členství SHKM PDF

Zobrazit

Časopis Hygiena

 

Číst