Novinky

Seminář k novele zákona o potravinách z pohledu ochrany veřejného zdraví

Dne 27. února 2013 se v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konal seminář Novela zákona o potravinách z pohledu ochrany veřejného zdraví (aneb od vidlí po vidličku nebo od člověka k člověku?), pořádaný Výborem pro zdravotnictví PS pod záštitou místopředsedy výboru MUDr. Jiřího Štětiny. Na semináři vystoupil hlavní hygienik ČR MUDr. Vladimír Valenta se sdělením "Novela zákona o potravinách z pohledu ochrany veřejného zdraví". Za Společnost hygieny a komunitní medicíny a za 3. lékařskou fakultu promluvil doc. Pavel Dlouhý (jeho sdělení "Opravdu chceme snížit úroveň ochrany veřejného zdraví?" naleznete zde ke stažení). Oba přednášející rezolutně odmítli navrženou novelu zákona a z ní vyplývající změny státního dozoru v oblasti stravovacích služeb, viz též dřívější odmítnutí výborem Společnosti hygieny a komunitní medicíny ČLS JEP. Všechny materiály přednesené na semináři jsou ke stažení na webu Poslanecké sněmovny.


 

Staňte se naším členem!

 

Zaregistrujte se a staňte se naším novým členem. Získáte přístup k informacím z oblasti hygieny a komunitní medicíny.

Brožura členství SHKM PDF

Zobrazit

Časopis Hygiena

 

Číst