Novinky

Re: Národní zdraví, program Zdraví 21 a prevence

Prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc. z Ústavu hygieny a epidemiologie 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze reaguje na téma úvodníku letošního 1. čísla časopisu Hygiena. Vyzývá k záchraně současných a rozvinutí nových aktivit v oblasti primární prevence. Musí však energicky spojit síly vedení příslušných společností ČLS JEP – hygienici, epidemiologové, společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví, dále příslušná akademická obec a v neposlední řadě reprezentace hygienické služby. [Celý příspěvek]


 

Staňte se naším členem!

 

Zaregistrujte se a staňte se naším novým členem. Získáte přístup k informacím z oblasti hygieny a komunitní medicíny.

Brožura členství SHKM PDF

Zobrazit

Časopis Hygiena

 

Číst