Novinky

Prohlášení

13.12.2017

Dobrý den,

dne 12.12.2017 byl ve Zdravotnickém deníku zveřejněn článek paní redaktory Ludmily Hamplové s názvem „SZÚ selhává na poli prevence - nevyvrací nesmysly o očkování, kterým lidé věří a riskují pak zdraví své i ostatních“.

Žádám o zveřejnění tohoto svého stanoviska Zdravotnický deník a distribuuji toto své prohlášení v rámci hygienické služby.

Vzhledem ke skutečnosti, že se na mě obrací  odborná a laická veřejnost  s dotazem na mé autorství výše uvedeného článku, ráda bych vysvětlila situaci. Jsem bývalý odborný pracovník hygienické služby, Ministerstva zdravotnictví  a vysokoškolský pedagog věnující se celý profesní život (32 let) podpoře veřejného zdraví a prevenci infekčních a neinfekčních onemocnění a mnohaletý spolupracovník Státního zdravotního ústavu. Se Státním zdravotním ústavem, konkrétně s Centrem podpory veřejného zdraví,  dlouhodobě spolupracuji na mnoha kvalitních projektech zvyšujících zdravotní gramotnost české populace ve všech oblastech životního stylu včetně propagace a podpory očkování. Tímto prohlašuji, že  zásadně nesouhlasím s obsahem publikovaného článku a zcela se od jeho obsahu distancuji.

S ohledem na skutečnost, že mám s autorkou tohoto článku téměř totožné křestní jméno a identické příjmení, ráda bych, aby toto mé prohlášení bylo zveřejněno ve Zdravotnickém deníku a odborná veřejnost byla informována o mém stanovisku.

Současně upozorňuji, že paní redaktorku osobně neznám, nejsem s ní v žádném vztahu - ani příbuzenském ani pracovním a toto se samozřejmě týká i mých dcer Magdaleny a Veroniky.

S pozdravem

doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD.

vedoucí Katedry specializace ve zdravotnictví

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.

Duškova 7, 150 00 Praha 5

tel.: +420 210 082 508  

mob.: +420 739 053 130  

hamplova@vszdrav.cz

www.vszdrav.cz

[stáhnout, tisknout]


 

Staňte se naším členem!

 

Zaregistrujte se a staňte se naším novým členem. Získáte přístup k informacím z oblasti hygieny a komunitní medicíny.

Brožura členství SHKM PDF

Zobrazit

Časopis Hygiena

 

Číst