Novinky

Profesor Vladimír Bencko oceněn pamětní zlatou medailí Univerzity Karlovy

25. dubna 2013, u příležitosti životního jubilea, převzal na zasedání Vědecké rady UK v Praze prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc. zlatou pamětní medaili Univerzity Karlovy z rukou rektora prof. RNDr. Václava Hampla, DrSc. Medaile je oceněním dlouholetého pedagogického působení na UK a úspěšné vědecké činnosti, kterou ilustruje 320 titulů uveřejněných v domácí a zahraniční odborné literatuře a scientometrické parametry: citační index přes 2500 a h-index 27. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., proděkan 1. LF UK, v laudacio vyzdvihl hlavní pole výzkumných aktivit laureáta, toxikologii prostředí a epidemiologii zhoubných novotvarů, i obecnou angažovanost na poli vědy, např. šestileté zastupování ČR ve Standing Committee of European Medical Research Councils a dále jeho současné snahy o podporu primární prevence a aktivit hygienické služby na tomto úseku.

Výbor Společnosti hygieny a komunitní medicíny ČLS JEP a redakce časopisu Hygiena se připojují ke gratulantům a přejí panu profesorovi mnoho dalších úspěšných let v dobrém zdraví a radosti z úspěchů na poli vědy a vzdělávání.

Jaroslav Kříž


 

Staňte se naším členem!

 

Zaregistrujte se a staňte se naším novým členem. Získáte přístup k informacím z oblasti hygieny a komunitní medicíny.

Brožura členství SHKM PDF

Zobrazit

Časopis Hygiena

 

Číst