Novinky

Podpora zdraví a úloha orgánu ochrany veřejného zdraví

Byl jsem požádán, abych se jako ředitel KHS a také lékař, který se podpoře zdraví věnuje, vyjádřil k úloze orgánu ochrany veřejného zdraví v oblasti podpory zdraví. Činím tak, protože to je má práce, a činím tak také s nadějí, že tato diskuse umožní lépe vysvětlit naše potřeby, uláme názorové hroty a posune obor i státní správu dále. Proto chci hovořit nejen o problémech, ale i o možnostech řešení. [Celá přednáška]

MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D.


 

Staňte se naším členem!

 

Zaregistrujte se a staňte se naším novým členem. Získáte přístup k informacím z oblasti hygieny a komunitní medicíny.

Brožura členství SHKM PDF

Zobrazit

Časopis Hygiena

 

Číst