Novinky

Jiří Ruprich, nový profesor v hygieně

Prezident republiky jmenoval 1. února 2012, na návrh Vědecké rady Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně, profesorem pro obor hygiena a technologie potravin doc. MVDr. Jiřího Rupricha, CSc.
Prof. MVDr. Jiří Ruprich se hygieně věnuje od roku 1985, kdy po studijním pobytu a asistentuře na Vysoké škole veterinární nastoupil na Státní zdravotní ústav. V roce 1992 se stal vedoucím Centra potravinových řetězců SZÚ v Brně, kde působí do současné doby, nyní jako vedoucí Centra zdraví, výživy a potravin SZÚ. Je také externím učitelem na brněnské Veterinární a farmaceutické univerzitě a na Masarykově univerzitě.
Prof. Ruprich se zasloužil o zavádění nových přístupů v hygieně potravin (HACCP), na rozvoji ultracitlivých imunologických metod pro stanovení mykotoxinů a na rozvoji a realizaci analýzy zdravotních rizik v hygienické praxi. Po stáži na Akademii věd v USA uplatnil nabyté poznatky pro založení a provozování národního monitoringu dietární expozice člověka, který koordinuje téměř 20 roků. Mezinárodní ohlas přinesl této práci v roce 2002 podporu WHO k organizaci vzdělávání odborníků z dalších zemí Evropy. V té době se také stal členem skupiny expertů vědeckého panelu EFSA, Evropského úřadu pro bezpečnost potravin. Jako řešitel vedl 18 národních a mezinárodních projektů a řadu let byl vedoucím českého Vědeckého výboru pro potraviny. Ve své habilitační práci se prof. Ruprich zabýval hodnocením zdravotního rizika mykotoxinu ochratoxinu A.
Prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc. je významným odborníkem v hodnocení zdravotních rizik, v nutriční epidemiologii, v hygieně a technologii potravin v národním i mezinárodním měřítku. Je členem správní rady EFSA a může se tak významně podílet na organizaci činností spojených s bezpečností potravin a aplikovanou výživou v EU. Publikoval více než 500 odborných a vědeckých sdělení. Je předním českým odborníkem v hygieně výživy a je dobrou zprávou, že hygiena výživy získala po dlouhé době nového profesora, který je na vrcholu svého profesionálního života s perspektivou dalších úspěšných let.
Přejeme prof. Ruprichovi hodně zdraví a radosti z plodné práce pro zdraví národa.
Za výbor Společnosti hygieny a komunitní medicíny ČLS JEP
Jaroslav Kříž


 

Staňte se naším členem!

 

Zaregistrujte se a staňte se naším novým členem. Získáte přístup k informacím z oblasti hygieny a komunitní medicíny.

Brožura členství SHKM PDF

Zobrazit

Časopis Hygiena

 

Číst