Novinky

Hlukové limity 2019

V návaznosti na naše dřívější sledování tematu ochrany proti hluku, o hlukových měřeních a mapách upozorňujeme na článek definující mezery v této oblasti, který vyšel v listopadovém čísle Hygieny Stará hluková zátěž je dosud problém. Této problematice se také věnoval Ústavní soud, který analyzoval stávající řešení hlukové problematiky na úrovni zákonné ochrany veřejného zdraví včetně vládních nařízení a resortních metodických návodů - viz nález ÚS č. 30/2019 Sb.

Soustava hlukových limitů je také předmětem právě probíhajícího meziresortního připomínkového řízení k  rekodifikaci stavebního zákona. Termín připomínek je do 23.12.2019, jak je uvedeno ve veřejné databázi vládních dokumentů: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBJ9HX8DA – vládní návrh stavebního zákona,
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBJ6DGTUJ – vládní návrh souvisejících změn dalších 57 zákonů. Z nich vystřižená kapitola zviditelňuje návrh změn zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění, mj. zásadních změn v kompetencích orgánů ochrany veřejného zdraví a v závaznosti hlukových limitů. S návrhem takových změn SHKM zásadně nesouhlasí.

Souhrn odkazů na sledované zdroje řešící problematiku hluku dává nová vyhledávací funkce v online verzi časopisu Hygiena, nebo standardní vyhledávací okénko nahoře na stránce, kterou právě čtete.


 

Staňte se naším členem!

 

Zaregistrujte se a staňte se naším novým členem. Získáte přístup k informacím z oblasti hygieny a komunitní medicíny.

Brožura členství SHKM PDF

Zobrazit

Časopis Hygiena

 

Číst