Výbor

Výbor SHKM

Předseda:

doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D.
Ústav výživy 3. LF UK v Praze
Ruská 87, 100 00 Praha 10
tel.: 267 102 620, 267 102 621
e-mail: pavel.dlouhy@lf3.cuni.cz

Místopředsedové:

MUDr. František Kožíšek, CSc.
Státní zdravotní ústav, Centrum zdraví a životního prostředí
Šrobárova 48, 100 42 Praha 10
tel.: 267 082 302
e-mail: frantisek.kozisek@szu.cz

doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.
Ústav hygieny LF UK v Plzni
Lidická 4, 301 66 Plzeň
tel.: 377 593 194
e-mail: dana.mullerova@lfp.cuni.cz

Vědecký sekretář:

prof. Ing. Zdeněk Fiala, CSc.
Ústav hygieny a preventivního lékařství LF UK v Hradci Králové
Šimkova 870, 500 01 Hradec Králové
tel.: 495 816 244, 495 816 421
e-mail: fiala@lfhk.cuni.cz

Pokladník:

MUDr. Věra Kernová
Státní zdravotní ústav, Centrum podpory veřejného zdraví
Šrobárova 48, 100 42 Praha 10
tel.: 267 082 493
e-mail: vera.kernova@szu.cz

Členové výboru:

MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D.
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví
Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2
tel.: 224 971 111
e-mail: vladimir.valenta@mzcr.cz

MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D.
Ministerstvo zdravotnictví
Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví
Palackého nám. 4,  128 01 Praha 2
tel.: 224 971 111
e-mail: jarmila.razova@mzcr.cz

MUDr. Stanislav Wasserbauer
Ministerstvo zdravotnictví
Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví
Palackého nám. 4,  128 01 Praha 2
tel.: 224 971 111
e-mail: stanislav.wasserbauer@mzcr.cz

Revizní komise

Předseda:

doc. MUDr. Jaroslav Kříž
tel.: 606 824 446
e-mail: jarkriz@volny.cz

Členové:

doc. MUDr. Helena Kollárová, Ph.D.
Ústav preventivního lékařství - LF UP
Hněvotínská 3, 779 00 Olomouc 9
tel.: 585 632 653
e-mail: helena.kollarova@upol.cz

MUDr. Helena Kazmarová
Státní zdravotní ústav, Centrum zdraví a životního prostředí
Šrobárova 48, 100 42 Praha 10
tel.: 267 082 555
e-mail: helena.kazmarova@szu.cz

Sekretariát SHKM

Sekretářka:

Markéta Škrabalová
3. LF UK, Ruská 87, 100 00 Praha 10
tel.: 267 102 197
e-mail: marketa.skrabalova@lf3.cuni.cz

[Adresář ke stažení]

 

Staňte se naším členem!

 

Zaregistrujte se a staňte se naším novým členem. Získáte přístup k informacím z oblasti hygieny a komunitní medicíny.

Zobrazit

Časopis Hygiena

 

Číst