Novinky

Archiv všech novinek


 Hledat  

Nalezeno 73 záznamů z celkového počtu 73, zobrazeny 31. - 40.

 1  2  3  [ 4 ]  5  6  7  8 

MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D. jmenován docentem

S prodlením, ale s radostí informujeme, že obor hygiena výživy je od loňského roku bohatší o nového odborníka s vědecko-pedagogickým titulem docent.

 
Jiří Ruprich, nový profesor v hygieně

Prezident republiky jmenoval 1. února 2012 profesorem pro obor hygiena a technologie potravin doc. MVDr. Jiřího Rupricha, CSc.

 
Výbor SHKM ČLS JEP žádá členy Společnosti

Vážení členové Společnosti hygieny a komunitní medicíny, výbor vás prosí, abyste laskavě zaslali svůj e-mailový kontakt, pokud máte e-mail, na adresu Společnosti.

 
Celonárodní protihlukový koncil

Celonárodní protihlukový koncil se konal dne 19.1.2012 v Brně. Jednalo se již o druhé shromáždění protihlukových občanských sdružení, postižených obcí a dalších subjektů.

 
Debata o hlukových limitech v České televizi

Česká televize odvysílala dne 23. října 2011 na svém programu ČT2 publicistický pořad „Nedej se“, který byl věnován problematice hlukových limitů, zejména v souvislosti s novelou příslušného nařízení vlády. Tato novela vyšla jako nařízení vlády č. 272/2011 Sb. s účinností od 1. listopadu 2011.

 
PF 2012

Výbor společnosti hygieny a komunitní medicíny přeje členům Společnosti a dalším návštěvníkům stránek do nového roku hodně zdraví a úspěchů v práci i osobním životě.

 
Časopis Hygiena zařazen do portálu EZB

Časopis Hygiena byl Národní lékařskou knihovnou zařazen do mezinárodního portálu elektronických časopisů Elektronische Zeitschriftsbibliothek (EZB).

 
Zmírnění hlukových limitů zatím neprošlo

Pravděpodobným důvodem stažení ministerského návrhu je skutečnost, že se proti němu postavila řada občanských i profesních sdružení, včetně Společnosti hygieny a komunitní medicíny.

 
Re: Národní zdraví, program Zdraví 21 a prevence

Profesor Vladimír Bencko z Ústavu hygieny a epidemiologie 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze reaguje na téma úvodníku letošního 1. čísla časopisu Hygiena.

 
Nové organizační uspořádání Státního zdravotního ústavu

Státní zdravotní ústav má od 1. dubna 2011 nové organizační uspořádání. Vrací se k osvědčenému schématu, které vychází z odborného zaměření pracovišť a s laboratořemi jako integrálními součástmi odborných center.

 
 

Staňte se naším členem!

 

Zaregistrujte se a staňte se naším novým členem. Získáte přístup k informacím z oblasti hygieny a komunitní medicíny.

Brožura členství SHKM PDF

Zobrazit

Časopis Hygiena

 

Číst