Novinky

Hlukové limity

Ke zveřejněnému návrhu MZ na novelu nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, vyslovil výbor SHKM výhrady a zpracoval toto komuniké. Výbor vyzývá ministerstvo zdravotnictví, aby od projednávání návrhu na zvýšení limitů hluku upustilo, a nabízí odbornou spolupráci Společnosti hygieny a komunitní medicíny při novém projednání tohoto záměru. Z našeho dokumentu upozorňujeme též na aktivní odkazy k dostupným plným textům: metodický návod MZ ČR  pro hodnocení hluku a směrnic WHO pro komunitní hluk a pro noční hluk. Nové nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací vyšlo pod č. 272/2011 Sb. s účinností od 1.11.2011. Limity hluku pro chráněné prostory zůstávají zachovány jako v předchozím nařízení vlády, zvýšeny jsou jen limity expozice vibracím.


 

Staňte se naším členem!

 

Zaregistrujte se a staňte se naším novým členem. Získáte přístup k informacím z oblasti hygieny a komunitní medicíny.

Zobrazit

Časopis Hygiena

 

Číst